<p style="text-align: center;"><img style="max-width:600px;" src="https://tu.duo
<p style="text-align: center;"><img src="https://tu.duoduocdn.com/uploads/day_22
<p style="text-align: center;"><img src="https://tu.duoduocdn.com/uploads/day_22
<p style="text-align: center;"><img style="max-width:600px;" src="https://tu.duo
<p style="text-align: center;"><img src="https://tu.duoduocdn.com/uploads/day_22
<p style="text-align: center;"><img style="max-width:600px;" src="https://tu.duo
<p style="text-align: center;"><img src="https://tu.duoduocdn.com/uploads/news/d
<p style="text-align: center;"><img src="https://tu.duoduocdn.com/uploads/day_18
<p style="text-align: center;"><img src="https://tu.duoduocdn.com/uploads/day_22
2022卡塔尔世界杯,在阿什拉夫的带领下,摩洛哥开启了卡塔尔世界杯之旅

直播吧10月16日讯 西媒Relevo透露巴萨国家德比首发,罗贝托、孔德出战,德容、莱万登场。

巴萨首发:特尔施特根、罗贝托、孔德、加西亚、巴尔德、佩德里、布斯克茨、德容、登贝莱、莱万、拉菲尼亚